mandag den 15. september 2008

IT-Arkitekt certificering hos Dansk IT (ISEB)

Jeg brugte det meste af sidste uge på kursus med efterfølgende certificering som IT-Arkitekt. Kurset var jeg generelt godt tilfreds med, men det vender jeg lige tilbage til i et senere indlæg.

Først vil jeg nemlig lige give certificeringen og forløbet hos Dansk IT et par ord med på vejen.

Det kan næppe komme bag på nogen at det er lidt kunstigt at måle evnerne som arkitekt vha. multiple choice. Det hjælper en anelse at nogle af spørgsmålene er baseret på en case som man har haft lejlighed til at læse hjemmefra, men faktisk udnyttede de ikke denne case særlig godt efter min mening.

Man fokuserer ret meget på hvad en arkitekt er og hvilke ansvarsområder, modeller osv. der er de vigtigste for arkitekten. Man stiller så godt som ingen spørgsmål til selve løsningsvalget i casen. Det var lidt bedre til den prøveeksamen vi havde på kurset, hvor casen indeholdt to alternative løsninger og kunne stille spørgsmål til deres styrker og svagheder, men den vinkel var fraværende i den rigtige prøve.

Problemet med at spørge om roller og ansvar er at den slags jo afhænger meget af den organisation man bevæger sig i. Der var f.eks. et par spørgsmål som kredsede omkring forholdet mellem en arkitekt og en projektleder. Jeg kan godt se ideen med at certificerede arkitekter skal have en fælles referenceramme for hvad der er arkitektopgaver og hvad der ikke er, uanset hvorden det så bøjes i en konkret organisation - men det føles alligevel mærkeligt at sidde til en multiple choice eksamen og lade som at rollerne er universlt fordelt og der er ét rigtigt svar på den slags spørgsmål.

En del af konceptet er også at der stilles spørgsmål "i bredden" som siger noget om hvor bred erfaring man har, da bred erfaring jo er en god ting for en arkitekt. Det kan være i tilfældige teknologier, metoder, lovgivning, osv. Ikke spidsfindige detaljer, men nok til at vurdere om man kender til begreberne. Den del synes jeg fungerede fint da det er en ret simpel måde at måle erfaring: De færreste kan svare på alle den slags spørgsmål - men de uerfarne kan stort set ikke svare på nogen og det er med til at sætte et vist niveau.

Desværre var der en del sproglige uklarheder i opgaverne som gjorde nogle af spørgsmålene til rent gætværk. En del af materialet var selvfølgelig oversat fra engelsk, og det var altså ikke lykkedes godt nok. I en multiple choice opgave betyder de sproglige nuancer meget, og det er ikke professionelt at man ikke sikrer at de danske ord der anvendes er korrekt oversat og der er almindelig enighed om hvad de betyder på dansk. Det må og skal Dansk IT kunne gøre bedre med den position de har herhjemme!

For mig blev det ikke afgørende da jeg bestod prøven, men flere andre var 1-2 rigtige svar fra at bestå, og en sprogligt korrekt opgavetekst kunne nemt have gjort forskellen for dem :-(

Alt i alt har jeg det selvfølgelig fint med at have fået papir på noget af min viden og erfaring, selvom det interessante klart var at være på kursus og ikke at få certifikatet. Som Peter Nørregård konkluderer på version2 er der ikke så meget konkret at bruge titlen til endnu - hvem ved, måske bliver den nyttig en dag.

Opdateret: Jeg har fået besked om at Dansk IT allerede er i gang med at rette op på de sproglige problemer. Desuden vil de se nærmere på den del af pensum som vedrører arkitekt-rollen for at vurdere om der er brug for justeringer. Så det lader heldigvis til at de tager børnesygdommene alvorligt har fokus på at få dem løst!

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar