lørdag den 30. august 2008

Kan man lære IT-arkitektur på skolebænken?

En stor del af mit job handler om arkitektur. For tiden hedder det SOA, men også før den tid arbejdede jeg med arkitektur.
Da jeg synes det er et interessant emne og det altså også er vigtigt for mit job, vil jeg naturligvis gerne vide mere, så jeg har jævnligt ledt efter kurser indenfor emnet. Det er bare ikke så nemt at finde.
Jeg har gjort disse forsøg igennem de senere år:
  • IBM havde på et tidspunkt ved navn Architectural Thinking som vi fik afholdt som firmakursus, men desværre faldt det sammen med min orlov og jeg var ikke med. Tilbagemeldingerne var lidt blandede, jeg har ikke mødt nogen som sagde "Ih, det var synd du ikke kom med"...
  • Vi havde et internt uddannelsesprogram for software-arkitekter med bl.a. Morten Frank og Patrik Tennberg som instruktører. Vi brugte bogen Software Architecture in Practice og snakkede en del om arkitekt-rollen i RUP. Jeg deltog kun delvist, men fik en del ud af det alligevel - især ved at blive klarere på hvad arkitektens opgave er og hvilke krav man må stille til forretningen for at kunne træffe meningsfulde arkitekturbeslutninger.
  • Jeg tilmeldte mig på et tidspunkt kurset Softwarearkitektur i praksis hos Teknologisk, men det blev aflyst pga. for få tilmeldinger.
  • Sidste år tog jeg 7Ns kursus som dengang hed Fra krav til arkitektur - en iterativ udviklingsproces. Imod min forventning gik der mest tid med kravanalyse og en process inspireret af RUP og OOAD, og ikke så meget fokus på arkitekturstoffet.
Nu er det så snart tid til dette års forsøg: 4 dages kursus hos Archea, afsluttet med certificering. Jeg er meget spændt på det præcise indhold. Beskrivelsen ser lovende ud, selvom jeg nok ville have vægtet arkitekturen højere end arkitekt-rollen hvis jeg selv skulle sammensætte programmet.

onsdag den 20. august 2008

Familievenlige arbejdstider

Annonce på politiken.dk:

Kære IT-Medarbejder!
Rul over banneret, og se hvordan du gør din familie glad.
Forsvaret søger ambitiøse IT-medarbejdere til en karriere med menneskelige arbejdstider


Og så i opslaget er der ligge denne her yderst familievenlige betingelse:

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af Lov om Forsvarets personel, hvilket blandt andet medfører en forpligtelse til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

søndag den 10. august 2008

F# på vej

Jeg har eller så godt som ingen erfaring med udvikling til .NET, men for nogle måneder siden nørklede jeg lidt med F#. Det var bestemt en positiv oplevelse at bruge et funktionsprogrammeringssprog igen nogle år efter jeg sidst havde fingre i SML.

Selve den funktions-baserede del af sproget er ret let tilgængeligt når man har prøvet den slags før, der er et vist overlap med SML fordi F# oprindeligt er baseret på OCAML. Men alligevel er der meget at lære når funktionsprogrammering kombineres med mere objektorientering, LINQ, monader der understøtter parallelitet, og andre gode sager.

Som nybegynder i F# kan man ofte finde flere måde at gøre det samme på, men det tager noget tid at finde sin stil og vide hvilken måde man så foretrækker. Det punkt er jeg ikke selv nået til endnu.

Jeg synes det er spændende at F# er på vej fra forskningsprojekt til produkt, som reelt alternativ til C# eller VB.NET. Det er nemt at blande C# og F# i samme løsning hvis ikke alle dele egner sig lige godt til funktionsprogrammering.

Op til udgivelsen strømliner de udviklingsmiljøet lidt og en af udviklerne har løftet sløret: Part 1, part 2, part 3.